Välkommen till Skymningsvägens hemsida!

 

Några ord från styrelsen

Parkering

Långtidsparkering av bilar, släp och husvagnar inte får förekomma på samfällighetens parkeringar.
 
Vi har begränsat med parkeringsplatser i området. Av denna anledning så är det inte acceptabelt att flera medlemmar inte nyttjar sina parkeringsplatser i garagen till parkering. I vissa fall står de tomma, i vissa fall nyttjas de som förrådsutrymmen. Styrelsen uppmanar alla att skärpa till sig och alltid köra in bilarna, så att vi får plats att parkera övriga bilar (ej släpvagnar) i de fåtal parkeringsplatser som finns utomhus.
 
Av olika skäl är det t.ex. inte lämpligt att parkera bilar vid infarten till vår parkering, intill elrummet. Detta beror bl.a. dels på att sikten blir mycket begränsad för de som kommer körande från vår grannförening, dels på att framkomligheten blir begränsad för större fordon så som ambulanser, brandbilar, sopbilar, etc. När snö faller får vi problem med snöröjningen.
 
Håll uppsikt
Tyvärr har ett antal inbrott inträffat i andra delar av Storvreta, samt att det förekommit en del skadegörelse så som bilbränder. Alla medlemmar uppmuntras därför att hålla ett vakande öga på okända människor som vistas i området.

För att undvika igensättning av samfällighetens VA-ledningar uppmanas samtliga att vara försiktiga med att exempelvis skölja ned fett i vasken. Fett från stekpannor etc. kan med fördel istället torkas ur med hushållspapper och slängas i komposten. Avfallsstationen tar emot flaskor med gammalt fett/olja.

Sophanteringen
Vi påminner också som vanligt om att vi måste sköta sophanteringen. Inga förpackningar ska behöva eldas upp när de bör gå till återvinning. Det innebär att vi ska inte behöva se dessa i vårt soprum. Vi måste alla hjälpas åt med miljön!

Vänliga hälsningar från
Styrelsen


Grannsamverkan_logo

Comments are closed.