Ekonomiska föreningen

Skymningsvägens ekonomiska förening – vilande

Skymningsvägens ekonomiska förening bildades den 21 oktober 2010, registrerades av Bolagsverket den 26 november 2010 och konstituerade sig den 15 december 2010.

Soprum1

Numera har föreningens uppgift, att ha hand om den gemensamma sophanteringen för medlemmar av Skymningsvägens samfällighet, tagits över av samfälligheten. Den ekonomiska föreningen är nu vilande.

Du hittar protokoll m.m. rörande ekonomiska föreningen under länkarna “Årsmöten” och “Styrelsemöten” under “Ekonomiska föreningen” i vänsterspalten.

Stadgar för föreningen.

 

Comments are closed.