Om samfälligheten

Du som är ny i området, här hittar du lite information!

Här hittar du  ovanstående dokument i MS Word-format

Lite historik:

Skymningsvägens samfällighetsförening skapades för att samtliga 49 husägare har ett kollektivt ansvar för att förvalta gemensamma ytor i området, såsom grönområden, lekplatser, garage, vägar etc. Vi har också ansvar för att vissa  försäkringar, el och snöröjning ska skötas och finansieras.

Vad som gäller för samfälligheter,  enligt lagen, kan du läsa mer om här: Lag (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter.

Den 27 december 1979 inkom till Länsstyrelsen i Uppsala en ansökan om att bilda Skymningsvägens samfällighetsförening. Den 17 januari 1980 beviljade Länsstyrelsen registreringen.
Föreningens stadgar finner du här.

Föreningen har varit varierande aktiv under de mer än 30 år den existerat. Cirka fem  styrelsemöten, två städdagar (en vår och en höst) samt ett årsmöte har årligen ägt rum.

Comments are closed.