Handlingar och protokoll

Under de 35 år som Skymningsvägens samfällighetsförening funnits har förstås en stor mängd handlingar och protokoll skapats. Här återfinns enbart ett urval fram till cirka 2005, sedan är samlingen mer komplett.

Informationen på länkarna är lösenordsskyddade.

Årsmöten

Styrelsemöten

Budget

Kontrakt snöröjning

Comments are closed.