Motioner

Skicka dina motioner till hans@skymningsvagen.se. (Se nedan vilka uppgifter som behövs, utöver själva motionen). Motionen kommer då att läggas  upp i nedanstående tabell för allmänt beskådande samt behandling på nästkommande  årsmöte.

Motionerna på denna sida raderas efter årsmötet.

Motion Avsändare / namn  Hus nr Datum 
       
       
       
       
       
       
       

Comments are closed.