Övrigt

Källsortera  dina sopor! 

Vår kassör har fått ett brev från Uppsala vatten där de påpekar att våra soptunnor har varit överfyllda. Vid en inspektion hittas, bland brännbart: kartonger, plast och till och med en   kastrull!
  Vissa material – plast, tidningar, kartonger, emballage, glas, metall – kan återvinnas och ska därför inte läggas bland våra brännbara sopor. Detta är i högsta grad en miljöfråga men också  en kostnadsfråga för oss. Om alla följer riktlinjerna och sorterar bort ovan uppräknade material, så räcker förmodligen våra soptunnor till. Om inte får vi antingen beställa en tömning till per vecka, alt. beställa ytterligare ett sopkärl. I båda fallen innebär detta en ökad kostnad för oss alla.
  Plast, tidningar, kartonger, emballage, glas och metall körs till miljöstationerna som finns vid  ICA Solen, Konsum och förstås avfallsstationen vid brandstationen.

Styrelsen


Lokala trafikregler

Du hittar alla gällande lokala trafikföreskrifter på Transportstyrelsens webbsida.


Garageportarna 

De äldre garageportarna är av märket HÖRMAN, modell HBT N80. De låsklotsar nedtill som brukar gå sönder kostar ca: 200:- att beställa (plus porto). Portarna tros tillverkas i Tyskland.

Den vi senast hade kontakt med avseende beställning av reservdelar samt hela portar var:   Hörmann Östsverige AB, Herr Regenfeldt, 08-500 117 20.

Lars Holmberg (hus 30) Lars Olof Fagerström (hus 22)


Om snön kommer igen…

… och det blir halt, påminner vi alla i föreningen att det finns sand att hämta i lådan vid infarten, för att halkbekämpa på egna tomten. Det finns även en kärra att låna i gemensamma förrådet för att sanda med.
Kom ihåg att ställa in bilarna i garaget så att snöröjarna kan göra sitt jobb.

Comments are closed.